Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Pilzna podaje do publicznej wiadomości wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży:

  • Nieruchomość położona w Pilźnie oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 2118/12 i 1907/7 o łącznej pow. 0,1115 ha
  • Nieruchomość położona w Łękach Górnych oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2548 o pow. 0,2211 ha
  • Nieruchomość położona w Machowej oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 958/20 o pow. 0,0942 ha

Komunikat w sprawie edukacji dzieci z Ukrainy

Komunikat Burmistrza Pilzna

Każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat przebywające w Polsce jest objęte obowiązkiem szkolnym (obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku dzieci 6-letnich) lub obowiązkiem nauki. Dotyczy to także tych dzieci, które, będąc obywatelami Ukrainy, trafiły do Polski, a ich pobyt został uznany za legalny. Rodzice (prawni opiekunowie) takich uczniów muszą dopilnować, by ten obowiązek był spełniany poprzez:

Zmarł Leszek Desoń

Desoń

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Leszka Desonia (1930-2022). Odszedł od nas wielki człowiek, który przybył z rodziną do Pilzna w 1970 r. Szybko odnalazł się w nowym środowisku włączając się w działalność społeczną, a szczególnie kulturalną. Przez jeden rok pełnił funkcję dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury. Sprawował funkcję przewodniczącego Rady Miejsko-Gminnej przez trzy kadencje.

Weekend dla Ukrainy w inspektoracie ZUS w Dębicy

Weekend dla Ukrainy

26 i 27 marca br. w godz. 9.00-15.00 Inspektorat ZUS w Dębicy organizuje akcję  „WEEKEND DLA UKRAINY”. W tych dniach obywatele Ukrainy będą mogli złożyć wnioski o świadczenia dla rodziny. Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.

Dary dla gromady Sośnica

Pilzno pomaga Ukrainie

Gmina Pilzno włączyła się w akcję pomocy Ukrainie zorganizowanej przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Dzięki tej inicjatywie część darów z magazynu na „Sokole” trafi do naszej partnerskiej gromady Sośnica. Dziękujemy gminom zrzeszonym w związku, a w szczególności miastu Dębica za zorganizowanie transportu darów.

Prace przy ul. Paderewskiego

Paderewskiego Pilzno

Ruszyły prace związane z przebudową drogi gminnej przy ul. Paderewskiego w Pilźnie. Inwestycja przede wszystkim ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika oraz wzmocnienie i poszerzenie jezdni, której nawierzchnia obecnie jest w złym stanie technicznym.

Przebudowa drogi przy ul. Paderewskiego w Pilźnie jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wiosenny biwak koła III AKord

Koło III AKord

W dniach 17 -18 marca członkowie koła III AKord działającego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrkowie uczestniczyli w biwaku zorganizowanym dla uczczenia 80. rocznicy powstania Armii Krajowej, której imię nosi szkoła. Biwak przygotowały i zorganizowały opiekunki koła: Marta Cesarz, Renata Gołębiowska i Barbara Koczwara.