Remiza w Podlesiu do remontu

Remiza OSP Podlesie

To inwestycja, która przysłuży się mieszkańcom, a zarazem wpłynie na estetykę przestrzeni publicznej. W Podlesiu zostanie przeprowadzona gruntowna modernizacja remizy OSP, która będzie jednocześnie miejscem służącym do integracji lokalnej społeczności.

W ostatnim czasie w Podlesiu zawiązało się Koło Gospodyń Wiejskich, które dzięki inwestycji zyska siedzibę do spotkań i organizacji różnorakich inicjatyw. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania Liwocz.

Góra śmieci nad zalewem

Ekomajówka Pilzno

Ponad 400 worków napełnionych śmieciami zebrano podczas Ekomajówki, czyli wielkie sprzątania terenu nad zalewem w Strzegocicach. W przedsięwzięciu uczestniczyło ok. 50 osób, a w tym dzieci i młodzież, co szczególnie cieszy w kontekście budowania postawy proekologicznej.

Spisz się na rynku

Narodowy Spis Powszechny

Burmistrz Pilzna informuje o możliwości zrealizowania obowiązku spisu ludności w mobilnym biurze spisowym, który będzie dyżurował w poniedziałek, 24 Maja w Pilźnie na płycie rynku w godz.