Posiłki dla kierowców

KGW Łęki Dolne

Nasi mieszkańcy pomagają Ukrainie na wszystkie możliwe sposoby. Tym razem panie z wielu miejscowości przygotowały posiłki dla kierowców z konwoju humanitarnego. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie: Stowarzyszeniu Zawisłocze Pilźnieńskie, Aerobikowemu Klubowi Lemurek, KGW Słotowa, Kołu Gospodyń Energicznych ze Strzegocic, KGW "Równe Babki" z Łęk Górnych, KGW w Zwierniku, KGW z Łęk Dolnych oraz KGW Bielowy. Akcję koordynowała Katarzyna Ciecieręga.

Regeneracja gleb poprzez ich wapnowanie

wapnowanie

Aktualnie realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we współpracy z Okręgowymi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi (OSChR) program priorytetowy pn.: „Ogólnopolski program środowiskowej regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie”. Program został ogłoszony w czerwcu 2019 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych. Na realizację Programu, w latach 2019 – 2023, przewidziane zostały środki w wysokości 300 mln zł.

Dzień Sołtysa - 11 marca

Dzień Sołtysa

Dziś obchodzimy Dzień Sołtysa. Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania Sołtysom oraz Radom Sołeckim za zaangażowanie wkładane w pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz pomoc w rozwiązywaniu spraw istotnych dla Mieszkańców.

Dziękujemy za owocną współpracę z samorządem Miasta i Gminy Pilzno. Życzymy Państwu dalszych sukcesów w działalności sołeckiej, ludzkiej serdeczności, a także zadowolenia z wykonywanych obowiązków. Przesyłamy wyrazy uznania i szacunku!

Zbiórka pieniężna uruchomiona

Zbiórka pieniężna

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że Gmina Pilzno wraz z Towarzystwem Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej uruchomiła zbiórkę pieniężną na pomoc dla Ukrainy, a w szczególności dla naszej partnerskiej Gromady Sośnica. Darowizny można wpłacać na konto: 57 9477 0001 0000 0840 2000 0130, wpłaty zagraniczne: POLU PL PR konto 57 9477 0001 0000 0840 2000 0130. Od kwietnia organizowane będą również zbiórki do puszek i skarbonek.

Komunikat Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Apel wojsko

Wojsko Polskie intensywnie się szkoli podnosząc w ten sposób swoje umiejętności, sprawdzając też przygotowanie i gotowość bojową. Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do działania oraz zapewnienie niezależności od innych jednostek, które na danym terenie się znajdują.

Dziękujemy za ofiarność!

Sokół

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Pilzno, dziękujemy serdecznie za ofiarowane serce i okazaną pomoc. Dzięki Waszemu zaangażowaniu zgromadziliśmy znaczną ilość żywności, wody, środków higieny i czystości, pościeli oraz innych potrzebnych rzeczy. W sprawie wydawania darów z magazynu dla osób przybyłych do naszej gminy z Ukrainy prosimy o kontakt pod nr tel 729 979 081 w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8-15. Osoby, które chciałyby przekazać dary prosimy o kontakt pod nr tel. 729 979 081.

Dary dla Ukrainy

Dary dla Ukrainy

Kolejny transport ze środkami medycznymi dotarł do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Jest to odzew na prośbę o pomoc wysłaną przez Urząd Marszałkowski. Samorządy, czyli gminy: Dębica, Pilzno, Żyraków, Brzostek, Jodłowa oraz miasto Dębica wspólnie zebrały potrzebne leki, opatrunki środki odkażające, karimaty i śpiwory. Dzięki uprzejmości firmy Bama Logistics z Kozłowa wypełniony po dach samochód dostawczy dotarł w dniu dzisiejszym do Rzeszowa. Zebrana pomoc rzeczowa została przekazana Pawłowi Barnakowi, kierownikowi oddziału wdrażania Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Energia dla wsi - informator

Eenrgia dla wsi

Program priorytetowy „Energia dla wsi” został opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Budżet na realizację programu został wstępnie określony na 1 mld. zł w tym: