Zmarł Leszek Desoń

Desoń

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Leszka Desonia (1930-2022). Odszedł od nas wielki człowiek, który przybył z rodziną do Pilzna w 1970 r. Szybko odnalazł się w nowym środowisku włączając się w działalność społeczną, a szczególnie kulturalną. Przez jeden rok pełnił funkcję dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury. Sprawował funkcję przewodniczącego Rady Miejsko-Gminnej przez trzy kadencje.

Weekend dla Ukrainy w inspektoracie ZUS w Dębicy

Weekend dla Ukrainy

26 i 27 marca br. w godz. 9.00-15.00 Inspektorat ZUS w Dębicy organizuje akcję  „WEEKEND DLA UKRAINY”. W tych dniach obywatele Ukrainy będą mogli złożyć wnioski o świadczenia dla rodziny. Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.

Dary dla gromady Sośnica

Pilzno pomaga Ukrainie

Gmina Pilzno włączyła się w akcję pomocy Ukrainie zorganizowanej przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Dzięki tej inicjatywie część darów z magazynu na „Sokole” trafi do naszej partnerskiej gromady Sośnica. Dziękujemy gminom zrzeszonym w związku, a w szczególności miastu Dębica za zorganizowanie transportu darów.

Prace przy ul. Paderewskiego

Paderewskiego Pilzno

Ruszyły prace związane z przebudową drogi gminnej przy ul. Paderewskiego w Pilźnie. Inwestycja przede wszystkim ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika oraz wzmocnienie i poszerzenie jezdni, której nawierzchnia obecnie jest w złym stanie technicznym.

Przebudowa drogi przy ul. Paderewskiego w Pilźnie jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wiosenny biwak koła III AKord

Koło III AKord

W dniach 17 -18 marca członkowie koła III AKord działającego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrkowie uczestniczyli w biwaku zorganizowanym dla uczczenia 80. rocznicy powstania Armii Krajowej, której imię nosi szkoła. Biwak przygotowały i zorganizowały opiekunki koła: Marta Cesarz, Renata Gołębiowska i Barbara Koczwara.

Powiatowy Urząd Pracy - informacje dla obywateli Ukrainy

PUP Dębica

Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy zamieszczono oddzielny dział zawierający informacje dla obywateli Ukrainy. Dodatkowo strona internetowa urzędu ma możliwość wybrania języka ukraińskiego.

Szczegółowe informacje dla obywateli Ukrainy: https://debica.praca.gov.pl/-/17428696-szczegolowe-informacje-dla-obywateli-ukrainy

PESEL dla uchodźców

PESEL uchodźcy

Od środy, 16 marca obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL, który umożliwi np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie można uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet. Ważne - usługa wykonania zdjęć do wniosku będzie refundowana. Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim w Pilźnie w referacie spraw obywatelskich - ewidencji ludności.